Geschiedenis

De vereniging is opgericht in december 1977 en is statutair vastgelegd in maart 1979 door de heer Pittens en de heer van de Rakt bij het notariskantoor te Schaijk.
In 1992 is de vereniging ingeschreven in het verenigingsregister bij de kamer van koophandel (KVK) De vereniging droeg de naam Landelijke ruiters en ponyclub Sint Hubertusruiters.

In 2003 is een afsprakenlijst opgesteld, waarin enerzijds de ponyclub en landelijke ruiters statutair een vereniging bleven echter anderzijds ieder een eigen commissie zouden vormen aangevoerd door een eigen bestuur. Kortom statutair( juridisch) bleef het een geheel, echter feitelijk gingen de ponyclub en landelijke ruiters ieder haar eigen weg.

In 2009 wordt vanuit de commissie ponyclub en landelijke ruiters met goedkeuring van de algemene ledenvergadering het besluit genomen de handen in een te slaan en daadwerkelijk ook als een vereniging verder te gaan zoals statutair beschreven.
Redenen om samen verder te gaan zijn waren:

  •   Handhaven van een vereniging is een uiting van solidariteit, van verbondenheid en geeft aan de bereidwilligheid tot samenwerking. Met andere woorden het is een uiting die dwars staat op de helaas tegenwoordig waarneembare individualisering in onze maatschappij.
  •   De vereniging blijft zoals het nu reeds is een “complete” hippische vereniging. Men begint te rijden op een pony en gaat vervolgens over op het paard. M.a.w. het betreft hier een begeleiding van de ruiters van jong tot oud.
  •   De vereniging is in aantal leden groter hetgeen de uitstraling ten goede komt. Dit grotere aantal zal: De aantrekkingskracht vergroten (bijv. werven van nieuwe leden, de presentatie naar buiten vergemakkelijken (bijv. richting pers/publicatie, overheid, sponsoring) en de uitvoering van wedstrijden en evenementen vergemakkelijken.

Vanaf 2010 is de vereniging voor pony’s en paarden verder gegaan onder de naam: Ruitersport vereniging Vorstenbosch.