Inschrijving nieuw lid

Wilt u lid worden van onze vereniging, dan kunt u zich aanmelden via onderstaand formulier. U kunt ook een kijkje komen nemen op onze vereniging. Het is mogelijk om twee proeflessen te volgen. Bij aanmelding tussentijds is de contributie verschuldigd over de nog niet verstreken kwartalen. Voor wie aan wedstrijden en/of trainingsavonden wil gaan deelnemen is het lidmaatschap van de KNHS verplicht.  (aanmelding KNHS wordt door het secretariaat verzorgd) Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met  de secretaris van onze vereniging:

Anita van der Stelt
Voorhei 8
5464 VC Mariaheide
info@rsvvorstenbosch.nl

Uitschrijving lid

Opzegging dient schriftelijk voor 1 november van het lopende jaar te geschieden bij de secretaris. Bij tussentijdse afmelding blijft de contributie over het lopende jaar verschuldigd.

  Vrouw (Meisje)Man (Jongen)

  Soort lid (aanvinken wat van toepassing is)
  Lid ponyLid paardGaat deelnemen aan wedstrijdenGaat deelnemen aan trainingenDressuurSpringenvriend van RSV Vorstenbosch

  Indien eerder lid geweest van een vereniging

  Door ondertekening van dit formulier geeft het nieuwe lid aan bekend te zijn en akkoord te gaan met de statuten, het huishoudelijke reglement en het privacybeleid (zie website vereniging) Een Minderjarige heeft toestemming nodig van een ouder/verzorger/wettelijk vertegenwoordiger om het lidmaatschap aan te kunnen gaan.

  Ik ga akkoordIk ga NIET akkoord