Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter Johan van Es
Secretaris Anita van der Stelt
Penningmeester Nicole Verbossen
Bestuurslid Gerard Claassen
Bestuurslid Anthony van de Laar

Wedstrijdsecretariaat:

Dit is een commissie binnen onze vereniging. Het bestuur nodigt het wedstrijdsecretariaat , zoveel als nodig, uit om aan te sluiten bij de bestuursvergaderingen. Deze commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de wedstrijden

Wedstrijdsecretariaat Anita van der Stelt en Mariette Sonneveld

Ponycommissie:

Dit is een commissie binnen onze vereniging. Deze commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten voor onze ponyleden en nodigt daar waar mogelijk/passend paarden leden en vrijwilligers uit.

Ponycommissie Anita van der Stelt en Anthony van de Laar

Commissie training en opleiding:

Dit is een commissie binnen onze vereniging. Deze commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de trainingsavonden op dinsdagavond.

Commissie training en opleiding Johan van Es en Anita van der Stelt