Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter Pim Dullemond
Secretaris Anita van der Stelt
Penningmeester Nicole Verbossen
Bestuurslid Gerard Claassen
Bestuurslid Eefke Janssen

Wedstrijdsecretariaat:

Dit is een commissie binnen onze vereniging. Het bestuur nodigt het wedstrijdsecretariaat , zoveel als nodig, uit om aan te sluiten bij de bestuursvergaderingen. Deze commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de wedstrijden

Wedstrijdsecretariaat Anita van der Stelt en Mariette Sonneveld

Ponycommissie:

Dit is een commissie binnen onze vereniging. Deze commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten voor onze ponyleden en nodigt daar waar mogelijk/passend paarden leden en vrijwilligers uit.

Ponycommissie Anita van der Stelt en Hilde Janssen

Trainingsavonden:

Dit is een commissie binnen onze vereniging. Deze commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de trainingsavonden op dinsdagavond.

Trainingsavond-commissie Anita van der Stelt en Hilde Janssen