Opleiding & training

De commissie opleiding & training van ruitersportvereniging Vorstenbosch heeft onderstaande richtlijnen opgesteld om de trainingen zo soepel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Neem voor meer vragen, suggesties en/of klachten contact op met een van de leden van de commissie. De commissie opleiding & training bestaat uit de volgende personen:

Lid Johan van Es 06 19 26 46 77
Lid Anita van der Stelt 06 54 94 06 00
Instructrice Stefanie van der Stelt
Instructrice Daphne van Venrooij
 • Als uitgangspunt voor het indelen van de training geldt: pony’s rijden in de training voor pony’s en paarden rijden in de training van paarden. Bij uitzonderingen beslist de commissie opleiding & training in overleg met de instructeur .
 • De commissie opleiding en training maakt samen met de instructeur(s) de groepsindelingen.
 • Indien je niet in de gelegenheid bent om een training te volgen moet er altijd afgemeld worden door een bericht te sturen naar de groepsapp of een sms te sturen naar 06 -54 94 06 00. Afmelden dient te gebeuren voor dinsdagmiddag 16.30 uur.
 • Indien een trainingsavond niet doorgaat in verband met bijvoorbeeld slecht weer, dan zal er rond 17.00 uur een mededeling op de groepsapp komen te staan. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk dit in de gaten te houden.
 • Indien instructeurs verhinderd/afwezig zijn, zorgt de commissie opleiding & training voor een oplossing.
 • Het zomerseizoen is van de eerste week van april tot de laatste week van september.
  Het winterseizoen is vanaf de eerste week van oktober tot de laatste week van maart.
 • In de schoolvakanties is er geen les.
 • In het zomerseizoen vinden de trainingen plaats op het terrein van RSV Vorstenbosch. In het winterseizoen maakt de vereniging gebruik van de accommodaties van Stal Timmermans en Dressuurstal Agaat van der Lei.
 • In de zomerperiode starten de trainingen vanaf 18:30 uur voor pony’s en vanaf 19:15 uur voor paarden.
 • Dinsdagavond is de vaste trainingsavond.
 • Indien mogelijk is er de laatste dinsdag van de maand springles.
 • Tijdens de trainingen is het dragen van goed passende kleding en een veiligheidscap verplicht.
 • Aspirant leden kunnen gratis 2 proef trainingen volgen (aanmelding proeflessen via het secretariaat – info@rsvvorstenbosch.nl)
 • Bestuursleden van RSV Vorstenbosch en de instructeurs hebben het recht om personen aan te spreken op ongewenst gedrag tijdens de trainingsavonden.
 • In alle gevallen waarin deze richtlijnen niet voorzien beslist het bestuur van RSV Vorstenbosch.
 • Deelname aan de activiteiten op het gebied van opleiding & training is op eigen risico.