Opleiding & training

De commissie opleiding & training van ruitersportvereniging Vorstenbosch heeft onderstaande richtlijnen opgesteld om de trainingen zo soepel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Neem voor meer vragen, suggesties en/of klachten contact op met een van de leden van de commissie. De commissie opleiding & training bestaat uit de volgende personen:

Lid Eefke Janssen 06 55 85 49 78
Lid Anita van der Stelt 06 54 94 06 00
Lid Hilde Janssen 06 46 35 43 85
Instructrice Anne Dullemond
Instructrice Stefanie van der Stelt

 

 • Als uitgangspunt voor het indelen van de training geldt: pony’s rijden in de training voor pony’s en paarden rijden in de training van paarden. Bij uitzonderingen beslist de commissie opleiding & training in overleg met de instructeur .
 • De commissie opleiding en training maakt samen met de instructeur(s) de groepsindelingen.
 • Indien je niet in de gelegenheid bent om een training te volgen moet er altijd afgemeld worden door een bericht te sturen naar de groepsapp of een sms te sturen naar 06 -54 94 06 00. Afmelden dient te gebeuren voor dinsdagmiddag 16.30 uur.
 • Absentiesysteem: De commissie opleiding en training gaan de aanwezigheid bijhouden tijdens de trainingen. Tijdens de jaarvergadering krijgt diegene die het meest aanwezig is geweest de wisselbokaal “kanjer van de club”, een vermelding op de website “kanjer van de club” en een presentje. De puntentelling is als volgt: Afmelden via app = 0 punten
  Aanwezig = 1 punt
  Afwezig zonder afmelden = 1 punt
 • Indien een trainingsavond niet doorgaat in verband met bijvoorbeeld slecht weer, dan zal er rond 17.00 uur een mededeling op de groepsapp komen te staan. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk dit in de gaten te houden.
 • Indien instructeurs verhinderd/afwezig zijn, zorgt de commissie opleiding & training voor een oplossing.
 • Het zomerseizoen is van de eerste week van april tot de laatste week van september.
  Het winterseizoen is vanaf de tweede week van oktober tot de één na laatste week van maart.
 • In de schoolvakanties is er geen les.
 • In het zomerseizoen vinden de trainingen plaats op het terrein van RSV Vorstenbosch. In het winterseizoen maakt de vereniging gebruik van de accommodaties van Stal Timmermans en Stal het Kantje.
 • In de zomerperiode starten de trainingen vanaf 18:30 uur voor pony’s en vanaf 19:30 uur voor paarden.
 • Dinsdagavond is de vaste trainingsavond.
 • Elke laatste dinsdag van de maand is er de mogelijkheid om een springles te volgen
 • Tijdens de trainingen is het dragen van goed passende kleding en een veiligheidscap verplicht.
 • Aspirant leden kunnen gratis 2 proef trainingen volgen (aanmelding proeflessen via het secretariaat – info@rsvvorstenbosch.nl)
 • Bestuursleden van RSV Vorstenbosch en de instructeurs hebben het recht om personen aan te spreken op ongewenst gedrag tijdens de trainingsavonden.
 • In alle gevallen waarin deze richtlijnen niet voorzien beslist het bestuur van RSV Vorstenbosch.
 • Deelname aan de activiteiten op het gebied van opleiding & training is op eigen risico.
 • Vertrouwenspersoon Eefke Janssen – 06 55 85 49 78