Visie & Missie

Visie R.S.V. Vorstenbosch:

Wij willen een vereniging zijn waar vanuit een gestructureerde organisatie wordt gestreefd naar continuïteit en een stukje professionaliteit. De vereniging moet een positieve uitstraling hebben naar een ieder toe waarbij we veel waarde hechten aan een goede sfeer, sportiviteit, saamhorigheid en wederzijds respect. Iedereen moet zich binnen onze vereniging thuis voelen en zowel op recreatieve- als op wedstrijdniveau de hippische sport kunnen beoefenen. Kortom:

Saamhorigheid en plezier vanuit onze gezamenlijke passie!

Van onze leden verwachten wij dan ook dat ze deze visie onderschrijven en hier naar vermogen een bijdrage aan leveren. We willen graag een wisselwerking nastreven tussen de leden en vereniging m.a.w: ‘wat kan ik voor de vereniging betekenen en wat kan de vereniging mij bieden?’.

Vrijwilligers nemen een zeer belangrijke plaats in; zonder hun tomeloze inzet is het vrijwel onmogelijk een vereniging draaiende te houden. Door middel van een beleidsplan wordt sturing gegeven aan de verdere uitbouw van de vereniging. Het streven om leden hun sport zo optimaal mogelijk te laten beoefenen met als uitgangspunt het welzijn en de verantwoorde omgang met paard en pony.

Missie R.S.V. Vorstenbosch:

Wij willen een aantrekkelijke ruitersport vereniging zijn voor genteresseerden uit  Vorstenbosch en omgeving. Dat willen we doen door het bevorderen van het wedstrijdniveau en recreatief de hippische sport te beoefenen. In de toekomst moet het mogelijk zijn dat het beoefenen van de hippische sport in al zijn facetten met uitzondering van de draf- en rensport- mogelijk is voor haar leden. Hierbij vindt de vereniging het van belang dat, naast de hippische sport, de gezondheid en het welzijn van de ruiters als de paarden/pony’s wordt bevorderd.
Achtergrond

De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). De KNHS behartigt de belangen van de aangesloten verenigingen en haar paardensporters,  zodat zij de hippische sport zo goed mogelijk kunnen beoefenen. Meer informatie is te vinden op www.knhs.nl

De KNHS is onderverdeeld in regio’s. Hierbij zijn de provinciegrenzen aangehouden. Onze vereniging maakt  deel uit  van de KNHS-regi0 Noord- Brabant. Voor meer informatie zie www.kringnoordoostbrabant.nl