Tarieven 2020


Contributie afdracht leden aan de vereniging

Leden

Vrienden van RSV Vorstenbosch

€30,-

€20,-


Trainingsavonden

Zomerseizoen €62,50
1ste week april tot laatste week september  
Winterseizoen €62,50
1ste week oktober tot laatste week maart  

Afdracht aan de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond

Voor wie met een eigen paard of pony aan wedstrijden en/of trainingsavonden wil deelnemen, is het lidmaatschap van de KNHS verplicht.

Contributie basisafdracht per lid €25,75

Startpas 

Wedstrijden Rijden 12 maanden 1 maand 1 week 1 dag
1e pas: Ruiter & Paard €118,= €49,= €29,25 €19,50
2e pas: Ruiter & Paard €109,=
3e pas: Ruiter & Paard €106,=
4e pas: Ruiter & Paard €103,=
5e pas: Ruiter & Paard €100,=
1e pas: Ruiter & Pony €92,50 €39,00 €29,25 €19,50
2e pas: Ruiter & Pony €85,50
3e pas: Ruiter & Pony €81,50
4e pas: Ruiter & Pony €75,50
5e pas: Ruiter & Pony €71,50

Algemene informatie

De  onkosten zoals contributie wordt per jaar geïnd. Alle overige gemaakte kosten worden per kwartaal in rekening gebracht.

Indien de factuur niet binnen de gestelde betaaltermijn wordt voldaan, behoudt het bestuur van R.S.V. Vorstenbosch zich het recht om het lidmaatschap te beëindigen en het lid af  te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (K.N.H.S). Hierdoor kan de persoon in kwestie ook niet meer deelnemen aan wedstrijden. Het verschuldigde bedrag komt hiermee niet te vervallen.