Bixie Vorstenbosch 2024

ZONDAG 2 JUNI 2024

Thema JUNGLE

Mogelijkheid tot het rijden van dressuur proef BF2-BF4-BF6-BF8
De jongste deelnemers kunnen het kabouterproefje rijden. (ouders moeten hierbij meelopen)

Voor iedereen staat er een oefenspringparcours klaar, hier kun je onder begeleiding van Sophie Claassen het parcours springen. Hoogte zelf te bepalen, van balkjes op de grond tot …

* Leuk en leerzaam spelletjes parcours

* Parade met prijs voor de mooiste combinatie in het thema Jungle

Lidmaatschap en startpas niet nodig (begeleiding jonge combiaties verplicht)

Mooie prijzen voor alle deelnemers!

Opgeven kan door voor 25 mei te mailen naar bixie.vorstenbosch@gmail.com

Vermeld hierbij; naam deelnemer, naam pony, welke dressuurproef en wel/niet deelname parade

Dressuurproef op tijd, springen en spelletjes parcours aansluitend op aanmelding!

€ 15,= per combinatie

Inschrijfgeld graag voor 31 mei overmaken naar NL13 RABO 0137 1542 32 t.n.v RSV Vorstenbosch ovv bixie en naam ruiter/amazonne

Dressuurproeven

Locatie clubterrein

Brakkensedijk nabij nr 17 – 5476VL Vorstenbosch

Startlijst komt uiterlijk 27 mei online op deze pagina en startlijsten.nl